EKO-TRUST Systemy Chłodnicze i Wentylacyjne Spółka z o.o.
48-300 Nysa, ul. Fryderyka Szopena 11/12
tel. 602 445 569

Wentylacja


Powiększenie
Powiększenie

Wentylacja jest to proces wymuszonej lub naturalnej wymiany powietrza w pomieszczeniu

Wentylacja naturalna następuje dzięki energii potencjalnej mas powietrza o różnych temperaturach (temp. w pomieszczeniu i temp. zewnętrzna). Decydując się na takie rozwiązanie musimy być świadomi jego wad, czyli braku możliwości sterowania ilością i jakością powietrza. W przypadku, gdy chcemy mieć wpływ na ilość i jakość dostarczanego do naszych pomieszczeń powietrza, musimy zdecydować się na wentylację mechaniczną.

Wentylacja mechaniczna składa się z części nawiewnej i wywiewnej

Wywiew powietrza z pomieszczenia ma za zadanie usuwanie zanieczyszczeń (zanieczyszczenia gazowe, pyły, wysoka temperatura), natomiast nawiew dostarcza powietrze świeże po ewentualnym jego uzdatnieniu. Układ wentylacyjny dobierany jest indywidualnie do każdego obiektu, po ustaleniu jakie funkcje ma pełnić, bowiem poza dostarczaniem świeżego powietrza system wentylacyjny może chłodzić i ogrzewać dany obiekt.